Verzuimmanagement

Verzuimmanagement in uw organisatie

Verzuimmanagement biedt de oplossing voor de grote uitdaging die langdurig ziekteverzuim onder werknemers in uw organisatie met zich meebrengt. Door een gezonde werkomgeving te creëren voorkomt u werk gerelateerd ziekteverzuim. Door te investeren in een goede, fijne werkomgeving en gezonde medewerkers zullen de kosten dalen en stijgt de tevredenheid op de werkvloer. ReFit heeft de benodigde kennis en ervaring in huis om u te helpen met verzuimmanagement. Wij helpen uw medewerkers om optimaal te presteren en uw werkomgeving hierop in te richten. Verzuimmanagent uit handen geven aan ReFit geeft u meer tijd om te doen waar u goed in bent terwijl het ziekteverzuim onder werknemers wordt teruggedrongen.

Verzuimmanagement: Laat u adviseren

Hoe voorkomt u ziekteverzuim? Hoe houdt u werknemers gezond en vitaal? Hoe verhoogt u hiermee de productiviteit en duurzame inzetbaarheid van uw werknemers? Alle antwoorden op deze vragen, en méér, schalen wij onder verzuimmanagement. Heeft uw organisatie wel een (geschikt) verzuimbeleid? Eén van de eerste stappen die ReFit aanpakt bij verzuimmanagement is het in kaart brengen van de huidige situatie. Door in gesprek te gaan over het verzuimbeleid wordt er een op maat gemaakt advies uitbracht. Met de ervaring van ReFit krijgt u altijd een passend verzuimprotocol die is afgestemd op uw organisatie.

Verzuimmanagement helpt uw organisatie

Doordat u ReFit als verzuimspecialist in huis haalt, kiest u voor minder zorgen en minder ziekteverzuim. Op het moment dat een werknemer zich bij u ziek meldt, gaat het verzuimmanagement van start. Onze verzuimspecialist volgt de stappen die zijn opgesteld in het verzuimbeleid. Hierbij houden wij rekening met de klantbehoefte om op de hoogte te blijven van vorderingen rondom het ziekteverzuim. Waar andere verzuimspecialisten geen feedback geven, doet ReFit dit wel. Wij vinden het belangrijk dat u betrokken bent en blijft bij uw werknemers, juist in het geval van ziekteverzuim. Uw verzuimmanagement uit handen geven aan ReFit, brengt o.a. de volgende voordelen:

  • Beter op de hoogte van de situatie rondom uw werknemers
  • Betrokkenheid vanuit ReFit richting onze klanten
  • Betrokkenheid vanuit uw organisatie richting uw werknemers
  • ReFit kent de branche en verdiept zich hierin

Verzuimmanagement is persoonlijk 

Wanneer uw organisatie met veel kort of langdurig ziekteverzuim te maken heeft, is het fijn om het advies en/of de ondersteuning van een verzuimspecialist te kunnen raadplegen. Een verzuimspecialist die de uw branche kent, weet wat er speelt en weet hoe verzuimmanagement het best ingezet kan worden voor uw organisatie. Hierdoor heeft u altijd een verzuimspecialist dichtbij u staan. ReFit maakt van ziekteverzuim een persoonlijke aanpak die past binnen uw organisatie en uw werknemers.

Meer weten over verzuimmanagement?

Wilt u meer weten over verzuimmanagement en welke impact ziekteverzuim op uw organisatie echt heeft? ReFit vertelt u graag meer over verzuimmanagement, preventie, begeleiding, wetgeving en re-integratie bij ziekte. Neem contact op of maak een afspraak met één van onze verzuimspecialisten.

Klant aan het woord

De rapportages uit het gebruiksvriendelijke verzuimsysteem geven ons inzicht in ons ziekteverzuim. ReFit is laagdrempelig en er zijn korte communicatielijnen. Ik voel hun persoonlijke aandacht en betrokkenheid.
De verzuimbegeleiding van al onze medewerkers hebben wij uitbesteed aan ReFit. Door het eigenrisicodragen krijgen we de kosten van verzuim veel beter inzichtelijk en ReFit neemt ons veel werk uit handen