Veel gestelde vragen werknemers

Waarom doet ReFit de verzuimbegeleiding?

Uw werkgever is verantwoordelijk voor de verzuimbegeleiding en heeft deze uitvoering overgedragen aan ReFit. Wij verzorgen deze dienst als u nog in loondienst bent maar ook als de arbeidsovereenkomst is beëindigd.

Kan ik me ook bij ReFit ziekmelden?

U kunt zich niet ziekmelden bij ReFit. U moet zich melden bij uw werkgever. Wij nemen alleen ziekmeldingen in behandeling die door uw werkgever aan ons zijn doorgegeven.

Waar moet ik mij aan houden als ik me ziek heb gemeld?

U moet zich houden aan het verzuimreglement. U kunt bij uw werkgever het verzuimreglement opvragen. Hierin staan de rechten en plichten bij ziekte. Zo staat er onder meer in dat u thuis moet blijven totdat ReFit contact met u heeft opgenomen en dat u zich aan de afspraken dient te houden.

Moet ik mij hersteld melden?

Uw casemanager van ReFit spreekt een hersteldatum met u af. Bent u op die dag hersteld dan hoeft u verder geen actie te ondernemen. Bent u eerder hersteld, dan moet u vóór de afgesproken datum contact opnemen met uw casemanager op telefoonnummer 088-3365555.

Hoe gaat ReFit om met mijn gegevens?

Uw gegevens worden vertrouwelijk verwerkt. ReFit is geregistreerd bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Wij zullen informatie op een juiste en veilige manier verwerken. Uiteraard volgt ReFit het inzage- en correctierecht van UWV uit in geval van inzage of aanpassing van uw gegevens.

Waarom doet UWV de verzuimbegeleiding en niet ReFit?

Als u onder een bijzondere vangnetdoelgroep valt, dan geeft ReFit uw ziekmelding door aan UWV. ZIj zorgen dan voor uw verzuimbegeleiding. Dit gebeurt in de volgende situaties:

  • U heeft recht op het wettelijk bevallingsverlof (WAZO)
  • U bent ziek ten gevolge van zwangerschap of bevalling
  • U krijgt een WAJONG, WAZ, WAO of WIA uitkering of heeft deze gehad
  • U heeft een WSW indicatie
  • U heeft een belemmering gehad bij het volgen van onderwijs
  • U mag bij een nieuw dienstverband gebruik maken van de no-risk polis

Klant aan het woord

De rapportages uit het gebruiksvriendelijke verzuimsysteem geven ons inzicht in ons ziekteverzuim. ReFit is laagdrempelig en er zijn korte communicatielijnen. Ik voel hun persoonlijke aandacht en betrokkenheid.
De verzuimbegeleiding van al onze medewerkers hebben wij uitbesteed aan ReFit. Door het eigenrisicodragen krijgen we de kosten van verzuim veel beter inzichtelijk en ReFit neemt ons veel werk uit handen