Veel gestelde vragen werkgevers

Wat is Eigenrisicodragen Ziektewet?

Wanneer het contract van een werknemer afloopt tijdens ziekte, neemt UWV de verzuimbegeleiding en uitbetaling van het ziekengeld over. De kosten van verzuim ziet u terug op de beschikking van de Belastingdienst onder de werkhervattingkas premiecomponent ZW-lasten en bij langdurige arbeidsongeschiktheid ook op de premiecomponent WGA-lasten Flex. Als u eigenrisicodrager voor de Ziektewet wordt, hoeft u minder premie af te dragen en kunt u zelf de regie voeren over de verzuimbegeleiding. ReFit neemt u veel werk uit handen. Onze specialisten zullen het recht, de hoogte en de duur van de Ziektewetuitkering vaststellen. Zo houdt u zicht op de kosten van verzuim. Door de schadelast te beperken maakt u meer marge!

Hoe wordt u eigenrisicodrager?

Hoe wordt ik Eigenrisicodrager Ziektewet? Er zijn twee instapmomenten per jaar om Eigenrisicodrager Ziektewet te worden, namelijk per 1 januari en per 1 juli. Daarvoor moet uw aanvraag wel tijdig bij de Belastingdienst ingediend zijn. De aanvraagtermijn bedraagt 3 maanden zodat u de Belastingdienst, respectievelijk voor 2 oktober dan wel voor 1 april van uw voornemen in kennis moet hebben gesteld. ReFit ontzorgt u hierbij graag en regelt alle noodzakelijke wettelijke verplichtingen.

Wat zijn de voordelen van eigenrisicodragen?

U krijgt direct een besparing door lagere premies af te dragen. Door de verzuimbegeleiding en de administratieve lasten uit te besteden aan ReFit, houdt u meer tijd over voor uw eigen bedrijfsactiviteiten. Door de optimale begeleiding bespaart u op uw verzuimkosten en door inzicht in het verzuim houdt u maximale grip zodat de besparing duurzaam is. Uw werknemers worden persoonlijk begeleid en wij zorgen voor een snelle terugkeer in het arbeidsproces.

Klant aan het woord

De rapportages uit het gebruiksvriendelijke verzuimsysteem geven ons inzicht in ons ziekteverzuim. ReFit is laagdrempelig en er zijn korte communicatielijnen. Ik voel hun persoonlijke aandacht en betrokkenheid.
De verzuimbegeleiding van al onze medewerkers hebben wij uitbesteed aan ReFit. Door het eigenrisicodragen krijgen we de kosten van verzuim veel beter inzichtelijk en ReFit neemt ons veel werk uit handen