Disclaimer

Ondanks de zorg en aandacht die ReFit aan de samenstelling van deze website besteedt, is het mogelijk dat de informatie op www.refit.nl onvolledig of onjuist is. ReFit zal de informatie op deze website regelmatig actualiseren. Wijzigingen kunnen met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving worden aangebracht. ReFit aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die verband houdt met deze website of die het gevolg is van het gebruik van informatie die op www.refit.nl staat. Ook aanvaardt ReFit geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van andere websites waarnaar verwezen wordt. Een bezoeker van de website van ReFit mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in www.refit.nl opgeslagen informatie, openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van ReFit. ReFit garandeert niet dat de software, informatie dan wel verwijzingen virusvrij zijn.

Klant aan het woord

De rapportages uit het gebruiksvriendelijke verzuimsysteem geven ons inzicht in ons ziekteverzuim. ReFit is laagdrempelig en er zijn korte communicatielijnen. Ik voel hun persoonlijke aandacht en betrokkenheid.
De verzuimbegeleiding van al onze medewerkers hebben wij uitbesteed aan ReFit. Door het eigenrisicodragen krijgen we de kosten van verzuim veel beter inzichtelijk en ReFit neemt ons veel werk uit handen