Overstappen

Waarom ReFit?

De professionals van ReFit staan dagelijks voor u klaar om u te helpen met verzuimadvies, preventie, verzuimbegeleiding en re-integratie. Zo kunt u zich bezig houden met uw onderneming én heeft u gespecialiseerde kennis in huis. ReFit werkt met een geavanceerd verzuimsysteem waarmee u online inzicht in uw verzuim krijgt.

Als Eigenrisicodrager Ziektewet krijgt u direct een besparing door lagere premies af te dragen. Door de verzuimbegeleiding en de administratieve lasten uit te besteden aan ReFit, houdt u meer tijd over voor uw eigen bedrijfsactiviteiten. Door de optimale begeleiding bespaart u op uw verzuimkosten en door inzicht in het verzuim houdt u maximale grip zodat de besparing duurzaam is. Uw werknemers worden persoonlijk begeleid en wij zorgen voor een snelle terugkeer in het arbeidsproces.

Hoe werkt het

Als u eigenrisicodrager voor de Ziektewet wordt, hoeft u minder premie af te dragen en kunt u zelf de regie voeren over de verzuimbegeleiding. Door gebruik te maken van onze verzuimservice wordt u veel, specialistisch werk uit handen genomen terwijl u wel zicht blijft houden op de kosten van verzuim.

Als u het eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet aanvraagt bij de Belastingdienst, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U voldoet aan de arbo-eisen. Als eigenrisicodrager moet uw ziekteverzuimbeleid op orde zijn. Hierover maakt u afspraken met uw arbodeskundigen of arbodienst. Deze afspraken op papier stuurt u, met uw aanvraag voor eigenrisicodragerschap, mee naar de Belastingdienst.
  • U bent in de 3 jaar voor de beoogde ingangsdatum niet gestopt als eigenrisicodrager voor de Ziektewet.

Overstapservice

U kunt het eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet jaarlijks op 1 januari of op 1 juli laten ingaan. Uw aanvraag daarvoor moet ten minste 13 weken voor de beoogde ingangsdatum (dus vóór 2 oktober respectievelijk vóór 1 april) bij de Belastingdienst binnen zijn.

Uiteraard ondersteunt ReFit u graag bij de aanvraag.

Neem contact op met ReFit voor meer informatie. Het aanvraagformulier Eigenrisicodragen Ziektewet kunnen we u natuurlijk op verzoek doen toekomen.

Klant aan het woord

De rapportages uit het gebruiksvriendelijke verzuimsysteem geven ons inzicht in ons ziekteverzuim. ReFit is laagdrempelig en er zijn korte communicatielijnen. Ik voel hun persoonlijke aandacht en betrokkenheid.
De verzuimbegeleiding van al onze medewerkers hebben wij uitbesteed aan ReFit. Door het eigenrisicodragen krijgen we de kosten van verzuim veel beter inzichtelijk en ReFit neemt ons veel werk uit handen