Wet Arbeidsmarkt in Balans

De Wet Arbeidsmarkt in Balans, wat is het?

De Wet Arbeidsmarkt in Balans moet de arbeidsmarkt nog beter gaan reguleren. De WAB moet het voor bedrijven aantrekkelijker maken om mensen een vast contract aan te bieden in plaats van een flexibel contract. De WAB zal dus de kloof tussen vaste en flexmedewerkers verder moeten dichten. Zo wordt het ontslagrecht aangepast, wordt flexibele arbeid minder aantrekkelijk, wordt de transitievergoeding aangepast en wordt de WW-premie opnieuw ingedeeld.

Wat betekent de WAB voor uitzend- en payrollorganisaties?

De verschillen tussen uitzendorganisaties en payrollorganisaties waren al minimaal en met de WAB komen deze twee nog dichter bij elkaar te liggen. Maar het zijn met name de payrollorganisaties die hun businessmodel moeten herzien. Met de ingang van de Wet Arbeidsmarkt in Balans krijgen payrollers namelijk dezelfde arbeidsvoorwaarden als die van vaste medewerkers. Alleen de pensioenregeling is nog aangesloten bij het payrollbedrijf waar ze in dienst zijn. Maar zelfs daaraan stelt de WAB eisen. Deze verplicht organisaties namelijk om voor 1 januari 2021 voor een adequate pensioenregeling te zorgen.

Wij voorzien dat vanaf 1 januari 2020 veel organisaties besluiten om deze administratie zelf te gaan doen en de payrollers dus zelf in dienst terug te nemen met contracten voor (on)bepaalde tijd. Nu de arbeidscontracten van vaste en flexmedewerkers dusdanig dicht bij elkaar liggen, loont het niet meer om deze administratie uit te besteden. Echter, wanneer deze organisaties ervoor kiezen om payrollers aan te nemen als vaste medewerkers, krijgen ze ook ineens te maken met zaken als arbeidsongeschiktheid en de Wet BeZaVa. En dan wordt het (hoog) tijd voor een goede verzuimbegeleiding.

Oké, de WAB komt eraan. En nu?

Omdat veel organisaties ervoor kiezen om de administratie zelfstandig te gaan uitvoeren, is de keuze om eigenrisicodrager te worden voor veel organisaties snel gemaakt. Wilt u weten of eigenrisicodrager worden ook voor uw organisatie de beste keuze is, neem dan contact met ons op en laat u goed informeren. De datum waarop uw aanvraag voor eigenrisicodrager worden bij de Belastingdienst moet zijn ingediend, is 2 oktober 2019! Als uw aanvraag op deze datum is ontvangen bent u dus nog op tijd voordat de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans van kracht wordt.

Hoe gaat u om met de WAB?

Heeft u inzichtelijk welke impact de Wet Arbeidsmarkt in Balans op uw organisatie heeft? Nee? Dat geeft niet want met u zijn er nog vele andere organisaties die niet weten hoe ze op de WAB moeten inspelen. Laat u dus goed informeren en daar helpen de specialisten van ReFit u graag bij. Neem contact met ons op en we gaan direct voor u aan de slag.

Klant aan het woord

De rapportages uit het gebruiksvriendelijke verzuimsysteem geven ons inzicht in ons ziekteverzuim. ReFit is laagdrempelig en er zijn korte communicatielijnen. Ik voel hun persoonlijke aandacht en betrokkenheid.
De verzuimbegeleiding van al onze medewerkers hebben wij uitbesteed aan ReFit. Door het eigenrisicodragen krijgen we de kosten van verzuim veel beter inzichtelijk en ReFit neemt ons veel werk uit handen