Verzuimbegeleiding

Nadat wij uw ziekmelding ontvangen hebben, starten wij direct onze verzuimbegeleiding op. De casemanager kan telefonisch of via een huisbezoek contact met u leggen. Na dit eerste contact kunnen vervolgafspraken gemaakt worden. Er zijn rechten en plichten die in uw verzuimreglement zijn toegelicht. Houdt u zich niet aan de regels dan kan dat gevolgen hebben voor uw loondoorbetaling of uitkering. De afspraken die wij met uw maken zijn bindend. Wij verwachten dat u er alles aan doet om uw mogelijkheden te benutten. Zo bent u verplicht om zo spoedig mogelijk aan het werk te gaan dat u nog wel kunt, ondanks uw ziekte.

Klant aan het woord

De rapportages uit het gebruiksvriendelijke verzuimsysteem geven ons inzicht in ons ziekteverzuim. ReFit is laagdrempelig en er zijn korte communicatielijnen. Ik voel hun persoonlijke aandacht en betrokkenheid.
De verzuimbegeleiding van al onze medewerkers hebben wij uitbesteed aan ReFit. Door het eigenrisicodragen krijgen we de kosten van verzuim veel beter inzichtelijk en ReFit neemt ons veel werk uit handen