Ziekteverzuim volgens ReFit

Wat is ziekteverzuim?

Werknemers melden zich ziek om verscheidene redenen. Lichamelijke klachten kunnen hieraan ten grondslag liggen, maar ook psychologische klachten. De duur van het ziekteverzuim verschilt dus enorm veel maar één ding staat als een paal boven water: zieke werknemers moeten weer zo snel mogelijk aan het werk. Niet alleen voor de continuïteit van de organisatie maar ook voor het persoonlijk welzijn van het individu. ReFit zet zich voor beiden in.

ReFit vindt dat de aanpak van ziekteverzuim een verantwoordelijkheid is van twee partijen: de werkgever en de werknemer. Door middel van intensieve en bovendien persoonlijke verzuimbegeleiding streeft ReFit ernaar het ziekteverzuim binnen iedere organisatie terug te dringen. En met succes! Onze aanpak werkt, en goed ook want door middel van actieve en heldere communicatie, expertise op het gebied van ziekteverzuim en transparantie, helpen wij al vele jaren organisaties met hun ziekteverzuim.

Ziekteverzuim als eigenrisicodrager

Met name voor een eigenrisicodrager is een laag ziekteverzuim buitengewoon belangrijk. En met de komst van de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans (de WAB) zullen meer organisaties eigenrisicodrager worden. Overweegt u vanwege de nieuwe wetgeving om ook eigenrisicodrager te worden maar wilt u graag weten hoe om te gaan met het ziekteverzuim in uw organisatie? Vertel het ons, wij luisteren en adviseren over hoe u ziekteverzuim effectief kan aanpakken.

Ziekteverzuim verminderen

Het verminderen van ziekteverzuim is een doorlopend proces waarin zowel de organisatiebelangen én die van de werknemers centraal staan. ReFit zet zich al jaren in om met een persoonlijke benadering beiden belangen te honoreren. En daarbij gaan we verder dan anderen. Wilt u weten hoe u het ziekteverzuim binnen uw organisatie kan verminderen? Dan vertellen we u er hier meer over.

Hoe gaat u om met ziekteverzuim?

Wilt u meer weten over ziekteverzuim tijdens een persoonlijke ontmoeting? Laat het ons weten, dan maken we zo snel mogelijk een afspraak. We komen graag bij u op bezoek.

Klant aan het woord

De rapportages uit het gebruiksvriendelijke verzuimsysteem geven ons inzicht in ons ziekteverzuim. ReFit is laagdrempelig en er zijn korte communicatielijnen. Ik voel hun persoonlijke aandacht en betrokkenheid.
De verzuimbegeleiding van al onze medewerkers hebben wij uitbesteed aan ReFit. Door het eigenrisicodragen krijgen we de kosten van verzuim veel beter inzichtelijk en ReFit neemt ons veel werk uit handen