BeZaVa

BeZaVa: wat betekent het eigenlijk?

BeZaVa staat voor de wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters, ook wel de modernisering Ziektewet genoemd. Werkgevers waren altijd al op dit gebied verantwoordelijk voor de medewerkers met een contract voor onbepaalde tijd. Sinds 1 januari 2013 zijn ze dat door de Wet BeZaVa ook voor medewerkers met contracten voor bepaalde tijd of medewerkers met flexcontracten. Als een flexmedewerker ziek uit dienst gaat en in aanmerking komt voor een Ziektewetuitkering dan betaalt de werkgever hieraan mee.

Verzuimbegeleiding helpt

Het is dus uitermate belangrijk dat het verzuim binnen iedere organisatie onder controle wordt gehouden, en met de komst van de Wet BeZaVa met name voor uitzend- en payrollorganisaties die het grootste aandeel flexmedewerkers hebben.

De Wet BeZaVa klinkt misschien lastig en risicovol, maar met goede en op maat gesneden verzuimbegeleiding voor het voltallige personeelsbestand is dit prima te ondervangen. Verzuimbegeleiding door een betrokken verzuimspecialist die de taal van de sector spreekt, is daarom erg belangrijk. ReFit spreekt deze taal. Meer weten over verzuimbegeleiding? Lees er hier alles over.

Eigenrisicodrager worden?

Vanaf 1 januari 2017 is het voor werkgevers ook mogelijk om eigenrisicodrager te worden voor Ziektewet, WGA-vast en/of WGA-flex. Voorheen was dit alleen mogelijk voor Ziektewet en/of WGA-vast. Als eigenrisicodrager krijgen werkgevers grip op het ziekteverzuim van alle medewerkers waardoor ze lagere werkgeverslasten afdragen. U zal dus begrijpen dat een goede verzuimbegeleiding voor eigenrisicodragers nóg belangrijker is. Daarnaast gaat op 1 januari 2020 de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) van kracht waardoor de keuze voor eigenrisicodrager worden wellicht aantrekkelijker wordt. Meer weten? Lees hier meer over eigenrisicodrager worden.

BeZaVa voor werkgevers

Bij tijdelijke arbeidskrachten die ziek uit dienst gaan, is langdurig verzuim nog steeds erg hoog. Zij zorgen voor de helft van de instroom in de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) terwijl ze minder dan een kwart van het werknemersbestand vormen. De overheid heeft nu dus ook beleid gericht op terugdringing van het ziekteverzuim en instroom WIA voor deze groep vangnetters. De kosten voor de uitvoering zijn vanaf 1 januari 2014 gebaseerd op de uitkeringslasten van de vangnetters in het verleden en versleuteld in een Werkhervattingskas premie.

Middels deze premie betaalt u als werkgever voor de medewerkers die ziek uit dienst gaan (ook bij vertrek in de proeftijd en bij een contract voor bepaalde tijd!) én voor ex-medewerkers die ziek worden binnen 28 dagen na het dienstverband en aanspraak maken op een ziektewet uitkering.

Premie ziektewet

De premiecomponent voor de Ziektewetlasten in de Werkhervattingskas is afhankelijk van de omvang van uw organisatie:

Premieplichtig loon onder € 331.000,00 per jaar Volledig sectorale premie
Premieplichtig loon tussen € 331.000,00
en € 3.310.000,00 per jaar
Gewogen gemiddelde van sectorale
en individuele premie (lineair)
Premieplichtig loon boven € 3.310.000,00 per jaar Volledig individuele premie


Meer weten over de Wet BeZaVa?

Wilt u meer te weten komen over de Wet BeZaVa en welke impact deze wet op uw organisatie heeft? Of misschien wilt u eigenrisicodrager worden en wilt u weten hoe u dit het beste kan doen? Of wilt u weten hoe wij als verzuimspecialist uw verzuimbegeleiding kunnen organiseren? Laat het ons weten, dan maken we een afspraak waarin we u persoonlijk meer vertellen.

Klant aan het woord

De rapportages uit het gebruiksvriendelijke verzuimsysteem geven ons inzicht in ons ziekteverzuim. ReFit is laagdrempelig en er zijn korte communicatielijnen. Ik voel hun persoonlijke aandacht en betrokkenheid.
De verzuimbegeleiding van al onze medewerkers hebben wij uitbesteed aan ReFit. Door het eigenrisicodragen krijgen we de kosten van verzuim veel beter inzichtelijk en ReFit neemt ons veel werk uit handen