Transitievergoeding

Transitievergoeding: hoe zit het nu?

De Wet Arbeidsmarkt in Balans zorgt er dus voor dat er een hoop verandert, waaronder de transitievergoeding. De transitievergoeding dicteert dat werknemers die worden ontslagen na een dienstverband van tenminste twee jaar, recht hebben op een transitievergoeding. Deze vergoeding wordt bepaald op twee aspecten: het aantal dienstjaren en het maandsalaris. Over de eerste tien dienstjaren hebben mensen recht op een transitievergoeding van 1/3 maandsalaris per jaar. Over de daaropvolgende dienstjaren hebben werknemers recht op een transitievergoeding van ½ maandsalaris per jaar.

En wat verandert er binnen de transitievergoeding?

Met de komst van de Wet Arbeidsmarkt in Balans verandert de transitievergoeding. De WAB is immers in het leven geroepen om bedrijven te stimuleren werknemers een vast contract te bieden, in plaats van een flexcontract. Dit gaat er veranderen in de transitievergoeding:

  • Werknemers krijgen vanaf de eerste dag recht op een transitievergoeding, ook tijdens de proeftijd.
  • De opbouw van de transitievergoeding wordt verlaagd bij lange dienstverbanden.
  • Er komt een regeling voor kleine werkgevers om de transitievergoeding te compenseren als ze hun bedrijf moeten beëindigen wegens pensionering of ziekte. Dit wordt verder uitgewerkt in aanvullende regelgeving.
  • Werkgevers kunnen definitief vanaf 1 april 2020 een compensatie aanvragen voor de transitievergoedingen die zij hebben betaald bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid.

Wie betaalt transitievergoeding uitzendkracht?

Een uitzendkracht met een dienstverband van twee jaar of langer, heeft -ook bij opvolgende arbeidsovereenkomsten- net als een werknemer in vaste dienst recht op een transitievergoeding. En omdat het uitzendbureau de werkgever van een uitzendkracht is, moet deze dus de transitievergoeding betalen. Maar wanneer de Wet Arbeidsmarkt in Balans van kracht wordt en veel organisaties flexmedewerkers in dienst nemen, zal ook deze verplichting bij de werkgever komen te liggen.

Meer weten over transitievergoeding?

Wilt u weten welke impact deze wijzigingen in de transitievergoeding op uw bedrijf heeft? Neem dan contact met ons op, we helpen u graag verder. Wilt u meer lezen over de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans? Lees er dan hier meer over!

Klant aan het woord

De rapportages uit het gebruiksvriendelijke verzuimsysteem geven ons inzicht in ons ziekteverzuim. ReFit is laagdrempelig en er zijn korte communicatielijnen. Ik voel hun persoonlijke aandacht en betrokkenheid.
De verzuimbegeleiding van al onze medewerkers hebben wij uitbesteed aan ReFit. Door het eigenrisicodragen krijgen we de kosten van verzuim veel beter inzichtelijk en ReFit neemt ons veel werk uit handen