Verzuimbegeleiding

Verzuimbegeleiding is specialistenwerk…

Vooral voor eigenrisicodragers is een laag verzuim buitengewoon belangrijk. Maar het is niet makkelijk: de regels en wetgevingen veranderen doorlopend, bijvoorbeeld met de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) die voor veel organisaties gevolgen gaat hebben, ook (of met name) voor uitzend- en payrollorganisaties. De organisaties die niet op de juiste manier de regels en wetgeving kunnen volgen, riskeren onder andere de continuïteit van hun organisatie. Dit onderstreept het belang voor een goede verzuimbegeleiding.

…maar verzuimbegeleiding is ook mensenwerk

Verzuimbegeleiding is als een comfortabel maatpak: het is maatwerk. Verzuimbegeleiding moet naadloos aansluiten op het karakter en de omvang van een organisatie. Daarom draait verzuimbegeleiding niet alleen om het strikt naleven van de regels, een accurate verzuimadministratie en het omgaan met de wettelijke verplichtingen. Verzuimbegeleiding draait ook om preventie, heldere communicatie en transparantie; vooral wanneer snelheid geboden is.

Onze verzuimspecialisten zijn tijdens het gehele traject nauw betrokken; al vanaf het moment van ziekmelding. Ze zijn altijd dichtbij waardoor ze weten wat er speelt en voelen wat belangrijk is. Niet alleen voor u als ondernemer maar ook voor uw personeel is daarom verzuimbegeleiding mensenwerk. Het is deze persoonlijke betrokkenheid waardoor wij in staat zijn zieke werknemers eerder en bovendien gemotiveerder weer deel te laten nemen aan het arbeidsproces. Sterker nog, wij laten geen mogelijkheid onbenut om mensen weer te laten deelnemen aan het arbeidsproces en dat is onze belofte aan u.

Een keer praten over verzuimbegeleiding?

Wilt u een keer praten over het verzuim binnen uw organisatie? En belangrijker nog: hoe verzuimbegeleiding de toekomst van uw onderneming en het werkplezier van uw personeel in balans brengt? Laat het ons weten, dan maken we een afspraak.

Klant aan het woord

De rapportages uit het gebruiksvriendelijke verzuimsysteem geven ons inzicht in ons ziekteverzuim. ReFit is laagdrempelig en er zijn korte communicatielijnen. Ik voel hun persoonlijke aandacht en betrokkenheid.
De verzuimbegeleiding van al onze medewerkers hebben wij uitbesteed aan ReFit. Door het eigenrisicodragen krijgen we de kosten van verzuim veel beter inzichtelijk en ReFit neemt ons veel werk uit handen